Curiozitati Matematice

5:44 PM


Curiozităţi matematice

Stiaţi că…?
• O plăcintă se poate tăia în 8 bucăți din 3 mișcări?
• În anul 2700 î. Hr. egiptenii introduc calendarul bazat pe 365 de zile.
• “sinus” și “cosinus” au fost introduși în limba româna în 1820 de către matematicianul Gheorghe Lazăr?
• Leonardo da Vinci anticipează încă din anul 1491 construirea ceasului cu pendul? Acesta va fi conceput două sute de ani mai târziu, în anul 1656, de matematicianul german Christiaan Huygens.
• În anul 1800 î. Hr. mesopotamienii alcătuiesc primele tabele de înmulțire.
• Primul “calculator” apare în 1623 și este realizat de Wilhelm Schickard? Mașina este denumită Speeding Clock și putea face singură adunări și scăderi dar numai cu numere compuse din maxim 6 cifre.
• În plan, dintre toate figurile geometrice cu același perimetru, cercul are aria cea mai mare?
• În anul 46 î. Hr. Iulius Cezar introduce, la sfatul astronomului Sosinge, calendarul compus din trei ani de 365 de zile și un an de 366 de zile
• În anul 1603 d. Hr. este găsit al șaselea și al șaptelea număr perfect. Acestea sunt numerele miliardelor și, respectiv, a sutelor de miliarde.
• Cuvântul cifră derivă din cuvântul ş(i)fr care în limba arabă înseamnă zero?
• Semnul (=) folosit astăzi, a fost introdus de matematicianul englez Robert Recorde ( 1510 - 1538) în lucrarea sa " Grădina artelor" ?
• Cuvântul algebră derivă tot dintr-un cuvânt arab: el-g(e)br, folosit pentru prima oară de matematicianul arab Al-Karism la 830 în titlul cărţii sale?
• Cifrele arabe au fost introduse în occidentul creştin la mijlocul secolului al X-lea, de către Gerbert d'Aurillac?

You Might Also Like

0 coments